INICIFISCAL
COMPTABLE
LABORAL
MERCANTIL
CIVIL
ASSESORIA FINANCERA
INTERNACIONALITZACIÓ
CIVIL

-    Redacció de tot tipus de contractes, acceptació i liquidació d’herències i assegurances en general.

-    Redacció de contractes de compra-venda, lloguers, actualització de lloguers, resolució de contractes i traspàs de negoci.

-    Preparació de testaments, actes de manifestacions i acceptació d’herències, declaració d’hereters ab-intestato notarial i judicial, particions del relicte caudal i liquidació del impost sobre successions.

-    Contractació de tot tipus de assegurances: vehicles, llar, vida, accidents, incapacitat transitòria, incendis, robatoris, etc.